Psy Kho

Praktijk voor psychiatrische hulp

 

Ik ben King Han Kho

Sinds 1994 werk ik met veel plezier en toewijding als psychiater. Ik heb behandelervaring opgedaan op opnameafdelingen en poliklinieken van verschillende psychiatrische ziekenhuizen. Sinds 2010 heb ik, naast mijn aanstelling als psychiater bij Parnassia in Den Haag, een praktijk aan huis in het historische hart van Delft.

Het vakgebied psychiatrie fascineert mij vanwege de menselijke kant van behandeling en de weg naar genezing. Ik blijf mij ontwikkelen en ben o.a. lid van de Ne

derlandse Vereniging voor Psychiatrie en van het Britse Royal College of Psychiatry.

Aandacht zonder oordeel

We leven in een maatschappij waar sociale, culturele en individuele diversiteit nadrukkelijk aanwezig is. Dat is een gezonde ontwikkeling voor de identiteit van een mens maar kan ook tegenwerken op het moment dat een persoon psychisch in onbalans is geraakt. Hulp vragen is moeilijk en hulp, aandacht, acceptatie en begrip krijgen uit de sociale omgeving is soms nog veel lastiger.

Juist dit menselijke contact is volgens mijn overtuiging belangrijk om te leren leven met of te kunnen genezen van stoornissen of geestelijke
problemen. In sommige gevallen kan het daarom behulpzaam zijn om familieleden te betrekken bij de behandeling.

Begeleiding & betrokkenheid

Ik voel mij op gepast niveau betrokken bij de patiënt. Via deze persoonlijke benadering zorg ik voor een toegankelijke sfeer gedurende een behandeltraject.

De problematiek is soms beladen genoeg en daarom is mijn doel om mijn patiënten, zonder uitzondering, dat stimulerende duwtje in de rug te geven. Zij geven mij hun vertrouwen, ik geef mijn kunde en luisterend oor.
Ik leer mijn patiënten een hernieuwde richting in hun leven te vinden en zij leren mij dat het leven per indivdu verschilt en altijd in ontwikkeling is.