Psy Kho

Praktijk voor psychiatrische hulp

 

Methoden

Voor de behandeling van psychiatrische problemen maak ik gebruik van onderstaande methoden. Als het nodig is worden de methoden gecombineerd aangeboden.
Behandeling met medicijnen

Voor de behandeling met medicijnen maak ik onder andere gebruik van de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Omdat deze therapievorm voortdurend in ontwikkeling is, volg ik regelmatig nascholingscursussen. De nieuwste inzichten zijn dan soms een aanleiding om af te wijken van de richtlijnen. Voor meer informatie: https://www.nvvp.net/website/richtlijnen/richtlijnen

Behandeling met psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Ik maak onder meer gebruik van cognitieve (gedrags-) therapie, cliëntgerichte therapie en EMDR. Voor meer informatie over deze therapieën verwijs ik u naar de volgende websites:

www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie
www.emdr.nl

Andere therapievormen

In sommige gevallen is het mogelijk om behandeling te krijgen bij andere behandelaren waar ik mee samenwerk. Dit zijn behandelingen voor mindfulness training, psychosociale begeleiding en groepstherapieën. Voor meer informatie over mindfulness: http://www.mbcttrainingen.nl/audiobestand.html

Klachtenregeling en kwaliteitsstatuut

Ik ben aangesloten bij de klachtencommissie voor vrijgevestigde psychiaters Amsterdam en omstreken (VVPAO). Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden als u klikt op dit document. Het kwaliteitsstatuut kunt u vinden op de volgende link.